Loading Events 

« všechny akce

Majetek a jeho inventarizace 2019 u obcí a PO – akreditováno u MVČR – Klatovy

19.11.2019 @ 9:00 - 14:00

| 1 590,- Kč

Pro přihlášení využijte přihlášku níže.

V první části semináře budou účastníci seznámeni s rozsáhlou problematikou majetkových operací, pořízení majetku, jeho rozdělení odpisování a v neposlední řadě rozlišení oprav a technického zhodnocení. Dále bude řešena problematika dotací, ocenění majektu apod.

Druhá část semináře bude věnována inventarizaci majetku a závazků u obcí a příspěvkových organizací. Především se zaměřením na novinky a nejčastější chyby.

LEKTOR: Ing. Daniela Kozová – ekonomický a účetní poradce se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor MVČR.

 INFO: Seminář je určen zaměstnancům ekonomických oddělení, pracovníkům účtáren a majetkářům měst, obcí a příspěvkových organizací. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod       prezence

9,00 hod                 zahájení semináře

I. část semináře – majetek

 • aktuální legislativa
 • pořizování majetku – koupě, bezúplatné převody apod.
 • ocenění dlouhodobého majetku
 • dotace na pořízení majetku
 • zařazení majetku do užívání majetku
 • evidence majetku
 • vyřazení majetku, důvody vyřazení – opotřebení, škoda a další
 • majetek určený k prodeji
 • technické zhodnocení a opravy
 • majetek a daně
 • odpisování majetku
 • zajištění oběhu účetních dokladů k účtování o majetku v organizaci
 • vnitřní směrnice
 • diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy

II. část semináře – inventarizace

 • inventarizace – aktuální právní úprava
 • novela inventarizační vyhlášky 2018
 • inventarizace ve vztahu k zákonu o účetnictví a k procesu schvalování účetních závěrek
 • inventarizační vyhláška majetku a závazků
 • příprava inventarizace – plán inventur, inv. činnosti, termíny
 • provedení fyzické a provedení dokladové inventury – jak na to?
 • inventarizační písemnosti vč. jejich úschovy
 • povinné náležitosti inventurního soupisu a dodatečného inventurního soupisu
 • inventarizační identifikátory – jednoznačné určení majetku a závazků
 • inventarizace vybraného majetku
 • výsledky inventarizace, vyčíslení zúčtovatelných rozdílů a inventarizačních rozdílů
 • jak správně vyhodnotit inventarizační zprávu
 • nejčastější chyby v inventarizaci a při schvalování účetních závěrek

14,00 hod                ukončení

Cena zahrnuje vytištěné materiály a občerstvení (bageta, sušenka, ovoce, voda, čaj, káva).

Online přihláška

Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

Funkce:

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

 Ano Ne

Datum narození: (vyžadováno)

Místo narození: (vyžadováno)

E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

Telefon: (vyžadováno)

Datum akce: (vyžadováno)

Fakturační údaje:

Název organizace: (vyžadováno)

Ulice a číslo: (vyžadováno)

Město: (vyžadováno)

PSČ: (vyžadováno)

IČO: (vyžadováno)

DIČ:

Číslo slevového kupónu:

Poznámky:

Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a.

Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu s uvedením variabilního symbolu
a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Podrobnosti

Zahájení:
19.11.2019 9:00
Ukončení:
19.11.2019 14:00
Cena:
1 590,- Kč

Místo konání

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání (bývalý klášter)
Plánická 174 Klatovy, Česká republika
+ Mapa Google