Loading Events 

« všechny akce

Novela zákona DPH od dubna 2019 u obcí a PO- akreditováno u MVČR – Plzeň

4.4.2019 @ 9:00 - 14:00

| 1 690,-

Pro přihlášení využijte přihlášku níže.

Pravděpodobně od 1. dubna 2019 bude účinná novela zákona o DPH, která přináší celou řadu změn. Zákon o DPH se bude měnit ve 269 bodech, doprovázených 13 přechodnými ustanoveními. Jaké změny to jsou? Jak se s nimi vypořádat? Další změny zákona navazují. Jedná se např. o: změnu výše sazby daně u vybraných služeb a komodit (přesun mezi 10 %, 15 % a 21 %), stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, úpravu pokut v souvislosti s kontrolním hlášením apod…
A jak je aktuálně definován stavební pozemek?

To vše a mnohem více se dozvíte na níže uvedeném semináři.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním zněním zákona o DPH od  dubna 2019.  Usnadnit orientaci v rozsáhlých změnách v zákoně o DPH, jejich porozumění a aplikovat je v praxi v jednoduchých příkladech.

LEKTOR: Ing. Alena Petelíková – vedoucí oddělení nepřímých daní, Finanční úřad pro Plzeňský kraj (bývalé Finanční ředitelství), specializující se na DPH.

 INFO: Seminář je určen všem těm, kteří se potýkají s problematikou  aplikace DPH obcí, měst, příspěvkových organizací a ostatních neziskových a veřejných subjektů. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod       prezence

9,00 hod                 zahájení semináře

 • změny zákona 2019 + pokyny Generálního finančního ředitelství
 • změny ve vymezení základních pojmů
 • předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů, definice obchodního majetku, manka a škody,
 • změna výše sazby daně u vybraných komodit a služeb (např. změna u vodného  a stočného…)
 • nový výpočet daně a změny v zaokrouhlování
 • základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně, přeúčtování,
 • den povinnosti přiznat daň, režim u záloh, DUZP,
 • nárok na odpočet a způsoby jeho krácení, odmítnutí odpočtu,
 • korekce odpočtu a změna režimu nově
 • vracení daně
 • sazby daně a zvláštní režimy ve stavebnictví,
 • režim přenesení daňové povinnosti u ostatních druhů dodávek,
 • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba.
 • diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy

14,00 hod                ukončení

Cena zahrnuje vytištěné materiály a občerstvení (bageta, sušenka, ovoce, voda, čaj, káva).

Online přihláška

Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

Funkce:

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

 Ano Ne

Datum narození: (vyžadováno)

Místo narození: (vyžadováno)

E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

Telefon: (vyžadováno)

Datum akce: (vyžadováno)

Fakturační údaje:

Název organizace: (vyžadováno)

Ulice a číslo: (vyžadováno)

Město: (vyžadováno)

PSČ: (vyžadováno)

IČO: (vyžadováno)

DIČ:

Číslo slevového kupónu:

Poznámky:

Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a.

Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu s uvedením variabilního symbolu
a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Podrobnosti

Zahájení:
4.4.2019 9:00
Ukončení:
4.4.2019 14:00
Cena:
1 690,-

Místo konání

areál SOU elektrotechnického, pavilon č. 8, stanice tramvaje č. 2 směr Skvrňany, zastávka Školy Vejprnická.
Vejprnická 56 Plzeň,
+ Mapa Google