Loading Events 

« všechny akce

Novinky pro obce, příspěvkové organizace a ostatní neziskové organizace v dani z příjmů + Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2018 – Plzeň – akreditováno MV ČR

7.3.2019 @ 9:00 - 14:00

| 1 690,- Kč

Pro přihlášení využijte přihlášku níže.

Praktický výklad koncipovaný na správné vyplnění daňového přiznání daně z příjmu právnických osob za rok 2018 a představení rozsáhlých novinek pro rok 2019.

Víte že, již v roce 2017 byl zákon o dani z příjmů rozsáhle novelizován a pro veřejných sektor byla celá řada změn? Jako příklad lze uvést daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací. Odpisovateli majetku jsou i dobrovolné svazky obcí, a to u majetku, který vložily členské obce.

V případě poskytnutí dotace, pak v daních z příjmů dochází standardně ke snížení vstupní ceny majetku. Jinak se ale bude chovat dotace a jinak příspěvek od zřizovatele.

A jak je řešen daňový režim příjmů a výdajů při zcizování majetku svěřeného příspěvkové organizaci?

I s těmito a dalšími novinkami pro rok 2018 a 2019 budete seznámeni na našem úspěšném semináři.

LEKTOR: Ing. Jitka Kotorová, vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob – Finanční úřad pro Plzeňský kraj (bývalé Finanční ředitelství v Plzni)

INFO: Seminář je zaměřený na města, obce a příspěvkové organizace. Budou představeny základní principy zdanění, rozdělení příjmů a nákladů, odčitatelné položky, slevy, lhůty, sankce a správnost vyplnění daňového přiznání apod.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod       prezence

9,00 hod                 zahájení semináře

 • aktuální právní úprava – novinky v legislativě 2018 a 2019
 • druhy daňových přiznání – řádné, opravné, dodatečné
 • lhůty – do kdy je nutné přiznání bezpodmínečně podat
 • rozdělení příjmů – zdanitelné, osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně
 • rozdělení nákladů – daňové a nedaňové
 • hlavní a vedlejší činnost
 • rozdělení činností v rámci hlavní činnosti
 • dary – podmínky osvobození
 • odpisy – kdy jsou daňově uznatelné – změna již v roce 2017
 • jaký majetek lze daňově odpisovat?
 • opravné položky, odpisy pohledávek – kdy jsou daňově uznatelné
 • odčitatelné položky
 • položky snižující základ daně a prokázání úlevy na dani
 • slevy na dani (invalidita)
 • praktická ukázka vyplnění daňového přiznání za rok 2018
 • příprava podkladů pro daňového poradce
 • diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy

14,00 hod                ukončení

Cena zahrnuje vytištěné materiály a občerstvení (bageta, sušenka, ovoce, voda, čaj, káva).

Online přihláška

Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

Funkce:

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

 Ano Ne

Datum narození: (vyžadováno)

Místo narození: (vyžadováno)

E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

Telefon: (vyžadováno)

Datum akce: (vyžadováno)

Fakturační údaje:

Název organizace: (vyžadováno)

Ulice a číslo: (vyžadováno)

Město: (vyžadováno)

PSČ: (vyžadováno)

IČO: (vyžadováno)

DIČ:

Číslo slevového kupónu:

Poznámky:

Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a.

Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu s uvedením variabilního symbolu
a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Podrobnosti

Zahájení:
7.3.2019 9:00
Ukončení:
7.3.2019 14:00
Cena:
1 690,- Kč

Místo konání

areál SOU elektrotechnického, pavilon č. 8, stanice tramvaje č. 2 směr Skvrňany, zastávka Sportovní gymnázium..
Vejprnická 56 Plzeň,
+ Mapa Google