Loading Events 

« všechny akce

  • Tato akce již proběhla.

Speciál – účetnictví obcí a PO + rozpočtová skladba – novinky 2019 – akreditováno – Senomaty

16.4.2019 @ 9:00 - 14:00

| 1100,- Kč

Navigace pro akce

Mimořádně zařazujeme miniblok nejdůležitejších novinek v DPH.  Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnost rozsáhlá novela DPH dotýkající se každého z plátců.

Pro přihlášení využijte přihlášku níže.

Důraz bude kladen na správné postupy účtování u obcí a příspěvkových organizací,  s ohledem na aktuální stav právních předpisů –  novinky roku 2018 a 2019. Mimo jiné bude rozebrána problematika účtování dotací, zajišťování a účtování investičních akcí, majetkových operací apod.

LEKTOR: Ing. Daniela Kozová – ekonomický a účetní poradce se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor MVČR.

INFO: Seminář je určen všem těm, kteří se potýkají s problematikou účetnictví veřejného sektoru,  správnými postupy účtování, účtování dotací, zajišťování a účtování investičních akcí, rozpočtovou skladbou apod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod    prezence

9,00 hod                zahájení semináře

  • základní právní úprava 2019
  • vysvětlení základních pojmů
  • vybraná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky – aktuální stav
  • České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky
  • novela  vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě – od 2019
  • příklady účtování v praxi – pohledávky a závazky, výnosy a náklady, transfery, zálohy, účtování o majetku, jeho pořizování, oceňování, transfery, vyřazování, odepisování a prodeji, účtování o technickém zhodnocení majetku, postup tvorby a použití opravných položek, metoda časového rozlišení
  • miniblok – novinky v DPH od 1. 4. 2019
  • diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy

14,00 hod              ukončení

Cena zahrnuje vytištěné materiály a občerstvení (sušenka, ovoce, voda, čaj, káva).

Online přihláška

Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

Funkce:

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

 Ano Ne

Datum narození: (vyžadováno)

Místo narození: (vyžadováno)

E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

Telefon: (vyžadováno)

Datum akce: (vyžadováno)

Fakturační údaje:

Název organizace: (vyžadováno)

Ulice a číslo: (vyžadováno)

Město: (vyžadováno)

PSČ: (vyžadováno)

IČO: (vyžadováno)

DIČ:

Číslo slevového kupónu:

Poznámky:

Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a.

Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu s uvedením variabilního symbolu
a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Podrobnosti

Zahájení:
16.4.2019 9:00
Ukončení:
16.4.2019 14:00
Cena:
1100,- Kč

Místo konání

Senomaty - kulturní dům
Náměstí Karla Buriana 55 Senomaty, 270 31
+ Mapa Google