Loading Events 

« všechny akce

Vnitřní kontrolní systém u obcí a PO 2019 – akreditováno – Plzeň

15.10.2019 @ 9:00 - 14:00

| 1490,- Kč

Navigace pro akce

Pro přihlášení využijte přihlášku níže.

Speciální seminář zcela zaměřený na vnitřní kontrolní systém u obcí a příspěvkových organizací a dalších institucí veřejného sektoru. Každý subjekt veřejného sektoru má povinnost zavést funkční vnitřní kontrolní systém. 

Zcela nejčastější chybou při přezkumu hospodaření u obcí či kontrole příspěvkových organizací je právě nefunkční vnitřní kontrolní systém.

LEKTOR: Ing. Radek Tyml – ekonomický a účetní poradce se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor MVČR.

INFO: Seminář je určen všem, kteří pracují ve veřejném sektoru napříč všemi funkcemi či pozicemi. Je určen i všem, kteří vykonávají volenou funkci.  Jako příklad lze uvést – starostové, ředitelé, účetní, ekonomové, zastupitelé, hospodářky a další.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod    prezence

9,00 hod                zahájení semináře

 • platná legislativa a důležité pojmy
 • podstata vnitřního kontrolního systému a jeho role ve veřejné správě
 • základní principy a nastavení kontroly
 • předběžná kontrola
 • průběžná a následná kontrola
 • příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
 • vnitřní předpisy v organizaci
 • vnitřní kontrolní systém a interní auditor
 • vyhodnocování funkčnosti VKS a změny k jeho zdokonalení
 • nejčastější chyby
 • diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy

14,00 hod              ukončení

Cena zahrnuje vytištěné materiály a občerstvení (sušenka, ovoce, voda, čaj, káva).

Online přihláška

Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

Funkce:

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

 Ano Ne

Datum narození: (vyžadováno)

Místo narození: (vyžadováno)

E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

Telefon: (vyžadováno)

Datum akce: (vyžadováno)

Fakturační údaje:

Název organizace: (vyžadováno)

Ulice a číslo: (vyžadováno)

Město: (vyžadováno)

PSČ: (vyžadováno)

IČO: (vyžadováno)

DIČ:

Číslo slevového kupónu:

Poznámky:

Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a.

Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu s uvedením variabilního symbolu
a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Podrobnosti

Zahájení:
15.10.2019 9:00
Ukončení:
15.10.2019 14:00
Cena:
1490,- Kč

Místo konání

areál SOU elektrotechnického, pavilon č. 8, stanice tramvaje č. 2 směr Skvrňany, zastávka Školy Vejprnická.
Vejprnická 56 Plzeň,
+ Mapa Google