Mzdy a platy


 • vedení mzdové agendy
 • vedení personální agendy
 • zařazování zaměstnanců dle katalogu prací
 • zpracování pracovních smluv a dohod
 • vyhotovení evidenčních a zápočtových listů
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti za škodu
 • měsíční hlášení pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu
 • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob
 • zastupování při kontrolách na příslušných institucích
 • analýza mzdových nákladů