Poradenství


Specializujeme se na poradenství pro veřejný sektor (obce, města, příspěvkové organizace) v oblasti účetnictví, rozpočtů, daní, vnitřního kontrolního systému apod.

V oblasti účetního poradenství se především zaměřujeme na:

 • prověření účetnictví vč. přípravy na kontrolu hospodaření
 • metodická pomoc při zaúčtování jednotlivých případů
 • kontrola výkaznictví (rozvaha, FIN 2- 12 M a další)
 • průběžné či jednorázové kontroly účetních postupů
 • metodická pomoc při zpracování a provádění inventarizace
 • metodická pomoc při evidenci a odpisování majetku
 • informace o nové legislativě

V oblasti rozpočtového poradenství se především zaměřujeme na:

 • metodickou pomoc při zpracování návrhu rozpočtu
 • metodickou pomoc při zpracování rozpočtového výhledu
 • analýzu čerpání a naplňování rozpočtu

V oblasti daňového poradenství se především zaměřujeme na:

 • poradenství v oblasti DPH
 • poradenství v oblasti daně z příjmů