Majetek


Provádíme ocenění movitého i nemovitého majetku reálnou hodnotou.

Jedná se o speciální produkt, zpracovaný právě pro obce a příspěvkové organizace, kdy odborně posoudíme reálnou hodnotu movitého i nemovitého majetku a vystavíme o tomto posouzení doklad.

Vy pak už jen zaúčtujete! Nejedná se o drahý znalecký posudek!

Ocenění majetku reálnou hodnotou, vyžadují platné právní předpisy při prodeji či směně majetku. Neváhejte nás kontaktovat a usnadnit si již tak složitý systém účtování.

V případě potřeby zpracováváme i znalecké posudky v oblasti ekonomika
a stavby – oceňování nemovitostí.

Naši renomovaní odborníci s dlouholetou praxí zaručují to nejlepší možné řešení Vašeho požadavku.

Rádi Vaše problémy vyřešíme za Vás!