Přihláška seminář


  Titul, jméno a příjmení účastníka: (vyžadováno)

  Funkce:

  Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění? (vyžadováno)

  AnoNe

  Datum narození: (vyžadováno)

  Místo narození: (vyžadováno)

  E-mail: (vyžadováno) - na tento e-mail Vám musí přijít potvrzení registrace. V opačném případě pečlivě opakujte registraci.

  Telefon: (vyžadováno)

  Datum akce: (vyžadováno)

  Fakturační údaje:

  Název organizace: (vyžadováno)

  Ulice a číslo: (vyžadováno)

  Město: (vyžadováno)

  PSČ: (vyžadováno)

  IČO: (vyžadováno)

  DIČ:

  Číslo slevového kupónu:

  Poznámky:


  Souhlasím s Podmínkami účasti na semináři a nákupu videosemináře společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a, a jsem s nimi plně srozuměn/a.


  Souhlasím s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti AKK economy s.r.o., se kterými jsem se seznámil/a, a jsem s nimi plně srozuměn/a.. (AKK economy s.r.o. může uvedené kontakty využít pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, o některých službách informační společnosti, a to dle Pravidel ochrany osobních údajů společnosti.)

  Způsob úhrady: Pouze převodem z účtu.

  Po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu nebo fakturu s uvedením variabilního symbolu a dalšími potřebnými údaji k úhradě.

  Sleva bude vyčíslena na zálohové faktuře. Pro konečné přiznání slevy je nutno originál slevového kupónu předložit při prezenci semináře.

  Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

  Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce
  v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů.

  Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme ani nelze objednávku stornovat. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

  Obsah semináře či videosemináře a souvisejících podkladových materiálů je předmětem ochrany duševního vlastnictví dle autorského zákona a nelze je bez písemného souhlasu společnosti dále šířit, prodávat, kopírovat, postupovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Licence videosemináře je určena jedné osobě ke třem přehrávkám. Zakázané jsou hromadné projekce, přičemž za hromadnou projekci se považuje sledování videosemináře více jak jednou osobou. Dojde-li k porušení autorských práv, bude videoseminář bez jakékoli náhrady zablokován a věc řešena právní cestou.