Účetnictví a rozpočet


Zaměřujeme se na vedení účetnictví, sestavování rozpočtů, návrhy rozpočtových opatření, majetkovou evidenci apod. pro veřejný sektor, tedy obce, města, příspěvkové a další neziskové organizace.

 • vedení účetnictví
 • fakturace
 • návrh a analýza rozpočtu
 • rozpočtový výhled
 • vnitřní kontrolní systém
 • ekonomické rozbory
 • manažerské účetnictví (přehledy pro starosty)
 • odesílání výkaznictví na příslušné instituce
 • majetková evidence
 • přehledná administrativní evidence
 • rekonstrukce účetnictví