Ostatní služby


  • návrhy a zpracování vnitřních předpisů
  • poradenství či zajištění správy majetku
  • poradenství při realizaci investiční výstavby
  • příprava podkladů pro přezkoumání hospodaření  ÚSC
  • sestavování podkladů pro dotační tituly
  • finanční či celkový audit prostředků EU
  • marketing a propagace
  • racionalizace výdajů a zdravé hospodaření
  • služby a poradenství v oblasti IT (webové stránky, elektronická spisová služba, elektronická úřední deska, hardware, software apod.)